Thiết kế website bằng wordpress hướng dẫn bạn hủy bỏ link màu xanh trên hệ điều hành IOS: iphone, ipad bằng mẹo nhỏ

Khi bạn xem website trên Iphone hay Ipad thì những đường link, số điện thoại mặc nhiên sẽ hiển thị link màu xanh.

Hủy bỏ link màu xanh trên hệ điều hành IOS
Hình trái là hình có link bị biến hành màu xanh

Để link, số điện thoại màu chữ quay về trang thái mặc định bạn dùng 1trong 2 cách sau:
- Cách 1: thêm thẻ sau vào head: <meta name="format-detection" content="telephone=no">

- Cách 2: Thêm CSS, cách làm như sau:

<!--Thẻ html của bạn->
<span class=”appleLinksBlack”>866-787-7030</span>

<!--CSS bạn sẽ thêm-->
.appleLinksWhite a {color: #ffffff !important; text-decoration: underline;} .appleLinksBlack a {color: #000000 !important; text-decoration: none;}


Chúc bạn thành công với mẹo nhỏ này, chúng tôi chuyên thiết kế website bằng wordpress chào bạn.

 
Top