Thiết kế website bằng wordpress hôm nay sẽ hướng dẫn chuyển hướng qua link khác mà điều kiện chuyển hướng chỉ ở tên miền gốc thôi.Ví dụ: bạn có 3 link hư sau

  1. domain.com
  2. domain.com/vi
  3. domain.com/en
Khi người dùng gõ: domain.com sẽ tư động được chuyển hướng qua domain.com/vi, việc thực hiện khi gõ domain gốc tức là: domain.com


# Chuyển hướng chỉ trang root
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?domain.com [NC]
RewriteRule ^/?$ http://www.domain.vn/vi/ [L,R=301]

Bạn chèn đoạn code trên vào trong file .htaccess của bạn. Chúc bạn thành công!

Xem thêm: thiết kế web bằng wordpressthiết kế website bất động sảndịch vụ quản trị nội dung website


 
Top