Bạn mong muốn khi share bài viết nào đó lên facebook hay twitter thì nội dung hiển thị theo ý mong muốn ?

Hôm nay thiết kế website bằng wordpress chia sẻ cách hiệu chỉnh nội dung bài viết trong website viết bằng wordpress làm sao khi share bài viết sẽ hiển thị theo ý mong muốn.

Bạn hoàn toàn có thể hiệu chỉnh tiêu đề, hình ảnh, nội dung mô tả hiện thị trên facebook, twitter bằng cách thêm vài bước đơn giản. Trong bài viết này chúng tôi sử dụng website được làm bằng wordpress, sử dụng plugin SEO: Yoast SEO

Hiệu chỉnh nội dung hiển thị trên Facebook khi sử dụng Yoast SEO

Website đã cài đặt công cụ hỗ trợ Yoast SEO để hiệu chỉnh nội dung chính xác theo như mong muốn bạn nhấn qua tab: Social. Ở đây nhập cho cả facebook & twitter

- Nhập tiêu đề
- Nhập mô tả
- Upload một hình ảnh (kích thước khuyến cáo: 1200x628px)

Sau khi nhập đủ các thông số trên nhấn "Update" để lưu. Vậy là bây giờ bạn có một bài viết mà nội dung hiển thị theo mong muốn của bạn rồi.

Lưu ý: có thể sau khi hoàn tất việc nhập tiêu đề, nội dung như vẫn không có hiệu quả khi share trên facebook, nguyên nhân facebook đã lưu cache bài viết của bạn trên hệ thống. Để xóa cache bài viết trên facebook bạn làm như sau:

- Truy cập vào link sau: https://developers.facebook.com/tools/debug/
- Nhập đường dẫn URL của bài viết vào ô
- Nhấn Debug

Vậy là quá trình xóa cache đã hoàn tất, bạn hãy share lại bài viết này. Việc xóa cache bài viết này không phải bài viết nào bạn cũng phải làm, việc này cần phải làm khi:
  1. Bài viết đã từng được share, bây giờ bạn muốn hiệu hỉnh lại nội dung hiển thị trên facebook mà không muốn thay đổi nội dung bài viết
  2. Những bài viết nào share nhưng nội dung hiển thị trên facebook không như mong muốn.
Chúc bạn thành công với hướng dẫn này "Hiệu chỉnh nội dung hiển thị trên Facebook khi sử dụng Yoast SEO"
 
Top