happiweb.net hướng dẫn  thay đổi class "sub-menu" mặc định trong wordpress thành class tùy ý bạn, yên tâm rất dễ thao tác.

Thay đổi class sub-menu trong wordpress


Khi thiết kế website bằng wordpress, khi tạo ra menu trong wordpress bạn có để ý rằng, menu cấp 2 được gắn cho 1 class tên "sub-menu".

Bạn muốn thay đổi class "sub-menu" trong wordpress thành tên tùy ý thì làm sao ? Bạn copy đoạn code bên dưới vào trong file functions.php

function change_submenu_class($menu) {
    $menu = preg_replace('/ class="sub-menu"/', '/ class="dropdown-menu"/', $menu);
    return $menu;
}
add_filter('wp_nav_menu', 'change_submenu_class');

Lưu ý: dropdown-menu bạn thay bằng class của bạn.

Chúc bạn thành công! Nếu bạn chưa biết cách tạo menu bằng code thì xem bài viết nhấn và bài viết Code wordpress thường dùng trong wordpress
 
Top