Thiết kế website bằng wordpres hướng dẫn cách xử lý lỗi "Fatal error: Allowed memory size of xxxxxx bytes exhausted" trong wordpress.


Fatal error: Allowed memory size

Thỉnh thoảng website được thiết kế bằng wordpress gặp lỗi "Fatal error: Allowed memory size of xxxxxx bytes exhausted"

Nguyên nhân: bộ nhớ không đủ cung cấp cho PHP để chạy wordpress

Cách xử lý: thêm đoạn code sau vào trong file wp-config.php của website wordpress của bạn;
define('WP_MEMORY_LIMIT', '64M');

 
Top