Thiết kế website bằng wordpress hướng dẫn cách hiển thị bài viết mới nhất trong wordpress bằng code đơn giản nhất.

Một khách hàng của happiweb.net, khi sử dụng gói thiết kế website bất động sản, ngoài việc hiển thị các dự án còn mong muốn hiển thị 5 tin mới nhất vừa đăng. Chúng tôi phải làm như thế nào?

Hiển thị bài viết mới nhất trong wordpress như thế nào ?


Mặc định trong wordpress có chức năng hiển thị bài viết mới nhất nhưng chúng nằm trong widgets, nhưng hôm nay hướng dẫn bạn hiển thị bài viết mới nhất bằng code

<ul>
    <?php
    $args = array('numberposts' => '5');
    $recent_posts = wp_get_recent_posts($args);
    foreach ($recent_posts as $recent) {
        echo '<li><a target="_blank" href="' . get_permalink($recent["ID"]) . '">' . $recent["post_title"] . '</a> </li> ';
    }
    ?>
</ul>

Bạn dùng đoạn code trên, dán vào vị trí cần hiển thị. Trong đoạn code này số lượng hiển thị là 5, bạn có thể tùy chỉnh bằng cách thay đổi số tùy ý (numberposts).

Chúc bạn thành công !
 
Top