Thiết kế website bằng wordpress hướng dẫn ẩn menu OptionTree trong admin WordPress đơn giản, thành công 100%.

thiết kế website bằng wordpress


Bạn dùng plugin OptionTree để tạo Theme Option cho website wordpress, sau khi tạo trong bạn muốn ẩn mục này thì làm như thế nào ? Tham khảo code bên dưới, đoạn code này thêm trong file functions.php

add_filter( 'ot_show_pages', '__return_false' );

Ngoài ra, nếu bạn muốn Ẩn chức năng Theme & Plugin trong dashboard WordPress thì có thể tham khảo tại link sau: http://www.happiweb.net/2015/02/an-chuc-nang-theme-plugin-trong-wordpress.html
 
Top