Thiết kế website bằng WordPress hướng dẫn bạn thay đổi thông số về tên, địa chỉ email khi nhận 1 email từ website được thiết kế bằng WordPress

Thay đổi tên người gửi và địa chỉ email gửi trong WordPress


Khi bạn nhận một email được gửi từ website WordPress bạn sẽ thấy các thông số như sau:
From name: WordPress 
From address: wordpress@your-domain.com

Trong đó: your-domain.com là tên domain của bạn, vậy bây giờ muốn thay đổi các thông số về tên, địa chỉ email đó có được không ? Có chứ

ví dụ chuyển thành như sau:
From name: [happiweb.net]
From address: lienhe@happiweb.net

Để làm được việc này ta làm như sau:
- Thay đổi From name từ WordPress -> [happiweb.net]: thì bạn sử dũng đoạn code dưới
 function ec_mail_name( $email ){
  return '[happiweb.net]'; // new email name from sender.
}
add_filter( 'wp_mail_from_name', 'ec_mail_name' );- Thay đổi From address từ: wordpress@your-domain.com - > lienhe@happiweb.net
function ec_mail_from ($email ){
   return 'lienhe@happiweb.net';
}
add_filter( 'wp_mail_from', 'ec_mail_from' );


Cả 2 đoạn code này được chèn trong file functions.php bạn nhé. Chúc bạn thành công với cách làm này.
 
Top