Thiết kế website dangquang.pro.vn bằng wordpress được thiết kế bởi happiweb - đơn vị chuyên thiết kế website bằng wordpress

thiet ke website bat dong san

Công ty TNHH Xây Dựng - Đo Đạc Đăng Quan chuyên cung cấp các dịch vụ: ký gửi bất động sản, môi giới nhà đất, tư vấn về nhà đất, dịch vụ hợp thức hóa giấy tờ và các dịch vụ khác.

1. Banner: kích thước khuyến cáo 1366x570px, mục này được quản lý trong menu Slider (admin). Nhập tiêu đề, mô tả ngắn (Excerpt), upload hình tại Featured Image

2. Ba cụm thông tin: (hình dưới): Được quản lý tại menu Shortcode >> Shortcode. Chỉnh sửa nội dung bằng cách, rê chuột tại nội dung cần chỉnh sửa, chọn Edit. Chỉnh tiêu đề, link khi lick nút chi tiết, mô tả ngắn (Excerpt), hình đại diện (Featured Image)
thiết kế website bất động sản bằng wordpress

3. Dự án: (xem hình) Lấy 10 dự án mới nhất hiển thị trên trang chủ. Quản lý tại Dự án >> Dự án. Nhập tiêu đề, nội dung, địa chỉ, mô tả ngắn (Excerpt), hình đại diện (Featured Image). Kích thước hình đại diện 370x370px.

4. Tin tức: Mặc định sẽ hiển thị 3 tin mới nhất trang trang chủ, tin tức được quản lý trong Posts. Cách thức thêm tin mới như sau: truy cập Posts>> All Posts, nhấn Add News. 
- Nhập tiêu đề
- Nhập nội dung
- Check chọn danh mục tại Category (bên phải)
- Upload hình đại diện: Featured Image (kích thước hình 470x312px)

5. Đối tác: được quản lý tại menu "Đối tác", nhập tên đối tác, upload hình logo (kích thước: 150x150px).
6. Facebook, Twitter, G+, số điện thoại, email: chỉnh sửa trong Appearance >> Theme Options.

7. Văn bản pháp luật: được quản lý tại menu "Văn bản pháp luật", thêm một văn bản mới thao tác như sau:
- Chọn menu admin "Văn bản pháp luật" >> Add New
- Nhập các thông tin cần thiết.
- Chọn loại của cấp quản lý nào tại mục "Loại" bên tay phải.

8. Các submenu trong mục giới thiệ, tuyển dụng: chỉnh sửa nội dung trong Pages >> All Pages, tìm tiêu đề bài viết cần chỉnh sửa, rệ chuột vào tiêu đề, nhấn edit. Nhấn Save sau khi chỉnh sửa xong nội dung.

 
Top