Trong việc thiết kế website cũng như thiết kế website bằng wordpress để chuẩn seo thì trang chủ có vẻ khó làm chuẩn seo nhất.

Trang vài viết này, happiweb sẽ hướng dẫn bạn cách làm tối ưu SEO cho trang chủ trong wordpress đơn giản nhất. Thông thường để chuẩn seo trong trang chủ cách đơn giản nhất là: thêm một đoạn nội dung nhỏ có tiêu đề (đặt làm thẻ h1) và vài dòng nội dung.

thiết kế website bằng wordpress


Chúng ta sẽ sử dụng 1 hàm có sẵn trong wordpress là: get_page($page_id)

Trong wordpress, để làm được điều này bạn có thể tạo 1 page:
- Tiêu đề: làm thẻ h1, keyword cho trang chủ
- Vài dòng nội dung: có thể chứa keyword giới thiệu dịch vụ, sản phẩm nổi bật của website

Tạo 1 page trong wordpress, bạn chỉ cần vào menu Pages, nhấn Add New, nhập tiêu đề, nội dung. Để hiện thị tiêu đề với nội dung thì bạn dùng đoạn code sau:

<?php 
$page_id = 14; //(dòng 1)
$page_data = get_page( $page_id ); //(dòng 2)
echo $page_data->post_title; //(dòng 3)
echo $page_data->post_content); //(dòng 4)
?>
- Dòng 1: Đó chính là ID của page, cách lấy ID này là: sau khi thêm 1 page, bạn nhìn trên thanh địa chị URL đường dẫn có dạng như sau: post.php?post=14&action=edit. Số 14 đó chính là ID của bài viết.
- Dòng 2: xử lý việc lấy nội dung của page theo ID phía trên
- Dòng 3: xuất tiêu đề
- Dòng 4: xuất nội dung

Bạn có thể chèn code trong file index.php nơi bạn muốn xuất nội dung như sau:
<?php 
$page_id = 14; //(dòng 1)
$page_data = get_page( $page_id ); //(dòng 2) 
?>
<h1><?php echo $page_data->post_title;?></h1>
<div><?php echo $page_data->post_title;?></div>

Bài viết "Lấy nội dung chi tiết của một Page theo ID trong wordpress" đã xong, chúc bạn có một website chuẩn seo.

 
Top