Thiết kế wesite ẩm thực hailuabinhquoi.com bằng wordpress được thiết kế bởi happiweb - đơn vị chuyển thiết kế website bằng wordpress

thiết kế website bằng wordpress-happiweb


Sau đây là hướng dẫn một số lưu ý trong việc quản trị website:
1) Hình slider: kích thước 720x350px, phần quản trị Slider: các thông số cần nhập như sau: tiêu đề, link khi nhấn vào hình, hình (Featured Image).

thiế kế website bằng wordpress, quản trị slider

2) Tin tức nổi bật: Vùng này là những tin tức nổi bật, những tin admin tùy chọn hiểu thị, đó có thể là tin tức hót, tin khuyến mãi.

Thêm 1 bài viết tin tức mới mà muốn hiển thị tại khu vực này: vào admin, click  Posts >> Add New:

  • Nhập tiêu đề bài viết
  • Chọn danh mục (category) là tin tức
  • Upload hình đại diện (Featured Image)
  • Chọn Tin nổi bật: có
Thêm bài viết cũng tương tự như các bước trên nhưng chỉ khác, thay vì chọn danh mục là tin tức thì chọn danh mục là: khuyến mãi.


thiết kế wevsite bằng wordpress- happiweb

3) Bài giời thiệu trang chủ: Đây là bài giới thiệu trang chủ, để cập nhập thao tác như sau: truy cập admin, tìm menu Pages, chọn All Pages, tìm bài có tiêu đề "Hai Lúa Bình Quới", nhấn vào tiêu đề để chỉnh sửa bài viết.
thiết kế website bằng wordpress- happiweb
4) Thực đơn: thực đơn món ăn bao gồm các loại: Món hấp, Món nường, Món xào... nhấn vào những loại này thì sẽ là danh sách các món của loại đó. Loại món bao gồm: tiêu đề và hình ảnh đại diện
Để thêm 1 loại món làm như sau:
- Rê chuột vào menu tên "Thực đơn", sau đó chọn danh mục thực đơn
- Nhập tiêu đề
- Upload hình ảnh

Việc chỉnh sửa cũng tương tự: Rê chuột vào menu tên "Thực đơn", sau đó chọn danh mục thực đơn, chọn loại món ăn cần chỉnh sửa.

thiết kế website bằng wordpres - happiweb

Đăng một món ăn: Rê chuột vào menu "Thực Đơn", chọn thực đơn, nhấn Add New, các lần lượt làm theo các bước sau:
  • Nhập tiêu đề của món ăn
  • Check chọn danh mục thực đơn
  • Upload hình đại diện (Featured Image)


5) Các trang khác: chỉnh sửa các trang khác như: giới thiệu, phương thức thanh toán, liên hệ, hướng dẫn đặt bàn cách thức chỉnh giống như mục 3 (phía trên): vào Pages >> All Pages, chọn bài viết cần chỉnh sửa.

6) Câu hình khác: bao gồm cấu hình link mạng xã hội (google+, facebook,..), logo: thao tác trong Apprearance >> Theme options


 
Top