WordPress 4.0.1 vừa mới được nâng cấp, phiên bản này bản mật hơn rất nhiều, bạn hãy nên cập nhật. Trước khi cập nhật hãy backup 1 phòng trường hợp xảy ra trục trặc.Website của bạn có bật chức năng cập nhật tự động thì sẽ update tự động lên phiên bản WordPress 4.0.1.  Nếu bạn vẫn là phiên bản WordPress 3.9.2, 3.8.4, hoặc 3.7.4, bạn sẽ được cập nhật 3.9.3, 3.8.5, 3.7.5.

WordPress 4.0.1 là một phiên bản nâng cấp tính bảo mật quan trọng, phiên bản này sửa chữa lại lỗ hỏng Cross-Site Scripting quan trọng, ban đầu được báo cáo bởi Jouko Pynnonen

Các trang web đang chạy phiên bản WordPress 3.9.2 và trước đó bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng này. Mặc dù cài đặt chạy 4.0 không bị ảnh hưởng đặc biệt, cập nhật bảo mật này cũng bao gồm các bản sửa lỗi cho 23 lỗi và tám vấn đề an ninh.Theo thống kê sử dụng phiên bản WordPress chính thức, chỉ có 14,4% các trang web hiện đang chạy 4.0. Điều này có nghĩa rằng phần lớn các website vẫn chưa được cập nhật lên phiên bản cao hơn.
 
Top