Thiết kế website du lịch cho tourdulichnuocngoaigiare.com sử dụng gói thiết kế website bằng wordpress được phát triển bởi happiweb.net.


1. Banner: thay đổi bằng cách thay đường dẫn trong Appearance >> Theme Option, nhập đường dẫn mới tại ô logo (xem cách upload file và lấy đường dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=-tdTylD_jQQ)2. Hỗ trợ trực tuyến: chỉnh sửa trong menu admin "Hỗ trợ trực tuyến"
3. Slider hình: chỉnh sửa trong menu admin "Slideshow".
thiết kế website bằng wordpress

4. Đăng tour: sử dụng menu admin "Tours" . Thêm mới tours bằng cách: chọ menu Tours trong admin, click Add new nhập các ô thông tin sau:
- Tiêu đề tours
- Nội dung tour
- Chọn loại Tours (check chọn các loại tours có sẵn)
- Chọn thời gian (1 ngày 1 đêm, 2 ngày 1 đêm,...)
- Nhập nội dung bảng giá
- Điều khoản
- Hình ảnh
- Giá tour
- Ngày khởi hành
- Phương tiện
- Khách sạn
- Nổi bật: Có/ Không. Nếu chọn có thì các tours sẽ hiển thị theo hình sau.


 
Top