Hướng dẫn khắc phục lỗi hiển thị trên website khi duyệt web bằng Google Chrome phiên bản 39.0.2171.65 m thành công 100%.

Trong bài viết này hướng dẫn bạn khác phục lỗi bằng cách chỉnh CSS đơn giản, nếu website bạn bị lỗi hiển thị dạng như thế nàu thì nhờ đơn vị lập trình web cho bạn chỉnh sửa nhé.

Ví dụ: báo vnexpress.net trước khi chỉnh sửa. Bạn nhìn menu bị rớt thành 2 hàng.


Dùng google chrome, nhấn chuột phải nhấn vào "Kiểm tra phần tử" (google chorme tiếng việt). Khi kiểm tra menu "thời sự". 

Chưa thêm: white-space: nowrap;

Cách khắc phục như sau: thêm cậu lệnh CSS như sau: white-space: nowrap;

Sau khi thêm: white-space: nowrap;

Và sự bình thường trở lại

Hãy gửi link bài viết này cho người lập trình web của bạn nếu website của bạn bị lỗi và tất nhiên bạn có thể tự mình sửa nếu biết html/css.
 
Top