Thiết kế website wordpress hướng dẫn quản trị website adbamboo.com và lamhoangtung.de, website thuộc thể lại website tin tức.

adbamboo.com và lamhoangtung.de là website có 3 ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Đức. Bài hướng dẫn sẽ được đi từ trên xuống dưới, trái qua phải theo front-page website.

1. Menu top: xem hình
[1]: Menu top: Truy cập admin vào Appearance >> Menu . Ô Select a menu to edit: chọn Top menu nhấp select, cột bên Language Switcher chọn pages, categories cần thiết nhấn add top menu.Như vậy là chúng ta thêm 1 menu, bước tiếp theo là chọn menu đó hiển thị trên ngôn ngữ nào.

Để chọn hiển thị menu top theo ngôn ngữ thì chúng ta chọn tương ứng trên menu đó trong phần Menu Settings. Nếu check cả 3 ngôn ngữ: Top Menu Tiếng Việt, Top Menu English, Top menu Deitsch thì khi chuyển ngôn ngữ bất kỳ thì top menu vẫn giữ nguyên.

Gợi ý: tạo ra 3 top menu, 1 top menu tiếng Việt, 1 top menu tiếng Anh, 1 top menu tiếng Đức, sau đó check ngôn ngữ tương ứng cho từng top menu.
[2]: Các link mạng xã hội: Chỉnh sửa link trong Appearance >> Theme options

2. Hình banner: Chỉnh sửa đường dẫn hình trong Appearance >> Theme options >> Banner

3. Slider: quản trị trong menu Slider (nằm bên tay trái menu), tại mục quản trị slider chúng ta chọn hình, nhập đường dẫn link tới khi click vào hình.
thiet ke website bang wordpress
4. Tạo danh mục cho bài viết: ví dụ website có danh mục tên làm dịch vụ, dịch vụ có nhiều bài viết. Theo quy tắc chứa nhiều bài viết chúng ta gọi là Category, bài viết thuộc một danh mục gọi là Posts.

Để thêm một danh mục mới: vào Post >> Category , cần nhập tên, chọn ngôn ngữ, do website có 3 ngôn ngữ nên việc nhập 3 tên danh mục: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Đức. Ngôn ngữ được chọn mặc định là tiếng Việt.

Theo mình dưới, chúng ta có danh mục Dịch vụ: biểu tượng nút tích là đã báo danh mục đó đã có ngôn ngữ tương ứng. Trong hình này thì danh mục đã có tên tiếng Việt & tên tiếng Anh rồi, cần theo tên tiếng Đức nữa. Nhấn biểu tượng bút chì để tên tên cho ngôn ngữ


5. Bài viết: truy cập Posts >> add New: mặc định lần tiên sẽ chọn bài viết là ngôn ngữ tiếng Việt, cập nhật nội dung tiếng Việt xong thì tiếp sau đó là 2 ngôn ngữ còn lại, viết 1 ngôn ngữ khác khi đã có nội dung tiếng Việt thì nhấn vài biểu tượng cây bút.

Xem cách đăng bài viết cho 2 ngôn ngữ 

6. Quản trị widgets (xem hình). 
- Vùng Categories quản trị trong Appearance >> Widgets >> Sidebar 1
- Vùng Tags quản trị trong Appearance >> Widgets >> Sidebar 2


7. Footer (xem hình): thao tác quản trị trong Appearance >> Widgets >> Footer 1, Footer 2, Footer 3, Footer 4, tương ứng với lần lượt 4 cột của  footer.


 
Top