Hướng dẫn đổi pass và tạo mới user trong wordpress bằng hình ảnh, dễ thao tác cho mọi trang làm website bằng wordpress


Thay đổi mật khẩu quản trị trong wordpress

Thay đổi mật khẩu quản trị trong wordpress

Nhập pass mới trong wordpress

Thêm và xóa tài khoản: Nếu website chỉ có 1 tài khoản quản trị duy nhất thì không thể xóa tài khoản đó. Việc xóa sẽ được thực hiện như sau: Tạo tài khoản quản trị mới sau đó xóa tài khoản quản trị cũ.

*Tạo tài khoản quản trị mới


*Xóa tài khoản quản trị

Chúc bạn thành công, cảm ơn bạn đã xem bài viết "Hướng dẫn đổi pass và tạo mới user trong wordpress" này.

 
Top