Hướng dẫn gỡ bỏ menu trong trang quản trị wordpress không dùng plugin, giúp trang quản trị của bạn trở nên đơn giản hơn cho người dùng.

Bạn thiết kế website bằng wordpress xong, khác hàng try cập vô vào phán 1 câu 
"Admin rối quá, mục này không cần thiết,bỏ được không ?"

Làm website cũng giống như làm dâu trăm họ vậy, có người thì thích cầu kỳ nhiều tính năng, có người thì thích truyền thống, có người lại thích sự đơn giản.

Khi bạn trường hợp khách hàng làm website wordpress, yêu cầu bạn gỡ bỏ những chức năng ít sử dụng nhằm làm cho họ cảm giác dễ dàng khi thao tác.

Admin wordpress phía bên tay trái là các chức năng: post, pages, media, ... Sau khi gở bỗ thì như thế này, xem hình dười

Gỡ bỏ menu trong trang quản trị wordpress

Bạn tham khảo code bên dưới: chèn cái này trong file functions.php 

function remove_menus(){
 
 remove_menu_page( 'index.php' );         //Dashboard
 remove_menu_page( 'edit.php' );          //Posts
 remove_menu_page( 'upload.php' );         //Media
 remove_menu_page( 'edit.php?post_type=page' );  //Pages
 remove_menu_page( 'edit-comments.php' );     //Comments
 remove_menu_page( 'themes.php' );         //Appearance
 remove_menu_page( 'plugins.php' );        //Plugins
 remove_menu_page( 'users.php' );         //Users
 remove_menu_page( 'tools.php' );         //Tools
 remove_menu_page( 'options-general.php' );    //Settings
 
}
add_action( 'admin_menu', 'remove_menus' );
Gỡ bỏ menu trong trang quản trị wordpress hy vọng là bài viết có ích cho bạn khi cần

Nguồn tham khảo: 
http://codex.wordpress.org/Function_Reference/remove_menu_page


 
Top