Thiết kế website bằng wordpress về lĩnh vực cho thuê văn phòng tại địa chỉ vanphongchothuesg.com. Website được thiết kế bởi happiweb.net

thiết kế website bằng wordpress


Một số lưu ý về hình ảnh cho toàn website: 
- Hình banner (hình chạy trang chủ): 1920x664px
- Hình sản phẩm: 870x420px

1. Mạng xã hội: các link được cập nhật trong Apprearance >> Theme Options

2. Hotline (bên phải website): cập nhật trong Apprearance >> Theme Options

3. Hình chạy trang chủ (banner slideshow): Slidershow
- Nếu muốn thêm hình nhấn Add  Images, sau đó nhấn Save Slideshow.
- Nếu muốn xóa hình thì rê chuột vào hình, nhấn  vào biểu tượng xóa.

4. Mục tư vấn:  mục này được quản lý trong menu Tư vấn: nhập tên (title), nhập số điện thoại, email, chọn hình đại diện (tại mục Featured Image).
thiết kế website bằng wordpress

5. Sản phẩm (nhà cho thuê): mục này được quản lý tại menu có tên "Properties":
- Thêm mới sản phẩm: Nhấn Add New, nhập các thông tin đầy đủ. Riêng đối với thông tin bản đồ có 2 giá trị cần nhập là kinh độ & vĩ độ. Đầu tiên try cập vào link sau: http://itouchmap.com/latlong.html, nhập địa chỉ tại ô Address & nhấn Go. 

Tiếp theo lưu lại các thông số như hình dưới và điền các thông tin như hình tướng ứng
 

6. Trang giới thiệu: cập nhật trong menu Pages, nhấn vào tiêu đề của bài viết cần chỉnh sửa, nhấn nút Update để cập nhật.

7. Trang dịch vụ: tìm menu tên Posts (menu trái), nhấn All Post
- Thêm bài viết dịch vụ mới: Nhấn Add New, tích chọn dịch vụ trong ô categories.
- Xóa bài viết dịch vụ: Post >> All Post, rê chuột vào bài viết cần xóa & nhấn Trash

8. Trang tin tức: cũng truy cập tương tự như trang dịch vụ: nhấn Posts (menu trái), nhấn All Post
- Thêm bài viết: Nhấn Add New, tích chọn tin tức trong ô categories.
- Xóa bài viết: Post >> All Post, rê chuột vào bài viết cần xóa & nhấn Trash

9. Trang liên hệ: cập nhật trong menu Pages, nhấn vào tiêu đề của bài viết cần chỉnh sửa, nhấn nút Update để cập nhật.

10. Giới thiệu công ty phía cuối bên trái webiste (xem hình)

Để chỉnh sửa nội dung này thao tác như sau: Apprearance >> Widgets


Click tại biểu tượng mũi tên.


Thay nội dung trong ô bôi đen, chọn ngôn ngữ sẽ hiện thị cho nội dung này. Nếu chọn All languages thì hiển thị cho cả tiếng anh và tiếng việt. Nhấn Save để lưu nội dung đã chỉnh sửa.

11. Thông tin liên hệ: phải phí cuối màng hình thì làm tương tự như mục số 10, nhưng chọn click chọn biểu tượng mũi tên tại ô có chữ Footer right. Việc chỉnh sửa như mục số 10.

Tại file tại đây

 
Top