Thiết kế website bằng wordpress hướng dẫn sử dụng website ductamgroup.vn, website được thiết kế bởi happiweb.net

thiết kế wbesite bằng wordpress


Website được thiết kế theo thể loại giới thiệu sản phẩm: thông tin sản phẩm là chức năng chính, ngoài ra còn một số thông tin tin tức, thông tin công ty.

Một số quy định về kích thước hình ảnh cho website:
- Hình banner (trang chủ): 980x168px
- Kích thước hình đại diện cho sản phẩm: 200x230px

1. Banner trang chủ: thay đường dẫn hình tại Appearance >> Theme options
2. Slideshow: được quản lý trong menu Slideshow


thiết kế website bằng wordpress

3. Thông tin liên hệ: quản lý trong Appearance >> Widgets >> Box liên hệ

5. Text giới thiệu: quản lý trong Appearance >> Widgets >> Box Intro
Thiết kế website bằng wordpress - happiweb.net

6. Sản phẩm trang chủ: Những sản phẩm ngoài trang chủ là những sản phẩm nổi bật, do người quản trị tùy chỉnh. Khi đăng sản phẩm tùy chọn nổi bật: có hay không, nếu nổi bật chọn có thì những sản phẩm sẽ hiển thị ngoài trang chủ theo danh mục sản phẩm (xem hình )
Thiết kế website bằng wordpress

Chọn sản phẩm có nổi bật hay không

7. Tin tức mới: hiện thị tin tức mới nhất để, phần này được quản lý trong  Appearance >> Widgets >> Sidebar right. Nhập tiêu đề, nhập ID 

8. Kiến trúc đẹp: giống tin tức mới
9. Banner quảng cáo: quản lý trong Appearance >> Widgets >> Quảng cáo 1 và Quảng cáo 2


10. Footer: về chúng tôi, báo giá sản phẩm, thông tin, tin tức, tags được quản lý lần lượt trong Appearance >> Widgets >> Footer block 1, Footer block 2, Footer block 3, Footer block 4, Footer block 5

thiết kế website bằng wodpress

11. Thông tin liên hệ: quản lý rong Appearance >> Widgets >> Footer bottom

 
Top