Thiết kế website bằng wordpress hướng dẫn quản trị website heizen.vn. Website heizen.vn là website chuyên cung cấp đèn sưởi nhà tắm là thương hiệu số 1 tại Châu Âu từ CHLB Đức.

Thiết kế website bằng wordpress hướng dẫn quản trị website heizen.vn

Chú ý: Tất cả các hình đại diện có kích thước khuyến cáo là: 950x415px, đó là kích thước đẹp nhật cho website.

1. Logo: cập nhật trong Appearance >> theme option, cập nhật bằng cách thay đổi đường dẫn hình. Chú ý chiều cao (height) tối đa của logo là 44px.

2. Menu trên cùng (giới thiệu, sản phẩm,...): Cập nhật trong phần quản lý menu của admin. Chú ý, menu cấp hai có một hình kèm chữ, hình đó được lấy từ hình đại diện của bài viết. Nếu không có hình đại diện thì menu chỉ có chữ.

3. Banner chạy trang chủ: quản lý trong Slideshow của admin. Kích thước khuyến cáo: 950x415px

4. Ba box trang chủ, xem hình dưới
Thiết kế website bằng wordpress hướng dẫn quản trị website heizen.vn


Đoạn text & link xem tiếp của 3 box này được cập nhật trong: Appreance >> Theme Option

5. Mạng xã hội: Facebook, twitter: cập nhật trong Appearance >> theme option

6. Hai hình cố định trong toàn trang, xem hình dưới
Thiết kế website bằng wordpress hướng dẫn quản trị website heizen.vn

Hai hình này được cập nhật trong Appearance >> Widgets >> tìm 2 ô Banner 1 & Banner 2, có thể sử dụng thẻ HTML.

 
Top