Website haysomarchitects.com.au là công ty kiến trúc lớn, được thiết kế website bằng wordpress bởi happiweb.net.

thiet ke website bang wordpress


Website haysomarchitects.com.au được thiết kế với 2 ngôn ngữ: tiếng Anh & tiếng việt. Sau đây là một số hướng dẫn cần thiết trong việc quản trị website.

1. Logo: thay đổi bằng cách thay đường dẫn trong Appearance >> Theme options.

2. Menu: menu được chia làm 2 phần:
- First menu: bao gồm News, About us, Contact phần này có thể thêm bớt tùy ý
- Second menu: là các danh mục bài viết, có thể thêm bớt tùy ý.

* Tạo menu vùng First menu: Để tạo hay thay đổi menu trong phần này bạn phải thay đổi/tạo 2 lần, 1 lần sử dụng cho tiếng anh, một lần cho tiếng việt.
- Tạo menu tiếng anh trong vùng First menu: 
thiet ke website bang wordpress
Tạo một menu bằng tiếng anh sau đó check vào First Menu English nếu bạn muốn hiển thị khi người dùng truy cập vào ngôn ngữ tiếng anh.


Với ngôn ngữ tiếng việt thì việc tạo menu cũng tương tự, khi check thì chọn First Menu Tiếng Việt

* Tạo menu vùng Second menu: cũng tương tự cách tạo menu trong cùng First Menu nhưng thay vào việc check chọn First Menu English/First Menu Tiếng Việt thì bạn chọn Second Menu English/Second Menu Tiếng Việt.

3. Hình slide trang chủ: các hình được cập trong phần Slider trong phần quản trị: nhập tên, chọn hình trong Featured Image. Kích thước hình khuyến cáo: 854x700px.

4. Cách post bài viết: website 2 ngôn ngữ nên việc post bài cũng post 2 lần cho tiếng anh và cho tiếng việt
- Mặc định sẽ post nội dung tiếng anh trước: xem video hướng dẫn cách post bài (xem video)


- Chỉnh sửa bài viết: mặc định sẽ chỉnh sửa bài viết tiếng anh trước, nếu muốn chỉnh sửa bài viết tiếng việt, chọn bài viết tiếng anh, sau đó nhấn nút chỉnh sửa bài viết tiếng Việt. (xem hình dưới).

thiet ke website bang wordpress

Cảm ơn haysomarchitects.com.au đã sử dụng dịch vụ thiết kế website bằng wordpress của happiweb.net

 
Top