duhocnhatbanvtn.com được thiết kế website bằng wordpress bởi happiweb.net. Là website cung cấp các thông tin du học Nhật Bản.
huong dan quan tri website duhocnhatbanvtn.com


Thông tin hướng dẫn dưới đây nhằm mục đích hướng dẫn người quản trị thao tác dễ dàng hơn.

1. Logo: thay đổi logo chọ menu left: VibeCom >> General Settings >> Upload Logo. Xem hình dưới
thay doi logo duhocnhatbanvtn.com

2. Banner: thay đổi đường dẫn và link trong Appreance >> Widgets >> tìm mục Banner top
thay doi duong dan banner


3. Slider: hình trượt: cập nhật trong left menu: LayerSlider WP >> chỗ action chọn >> edit, nếu chỉnh sửa hình slide thì chọn Slide 1, xem hình bên dưới
thay hinh slide trong duhocnhatbanvtn.com

4. Giới thiệu ngắn: chỉnh sửa trong Appreance >> Widgets >> tìm mục giới thiệu (có hỗ trợ HTML)
5. Hỗ trợ trực tuyến: chỉnh sửa trong menu left "Hỗ trợ trực tuyến", nhập tên, nick yahoo & nick skype
6. Video: quản trị trong menu left "Video": nhập tiêu đề video & link youtube. Link yotube ở dạng sau: https://www.youtube.com/watch?v=_m98TfTzM9Y
7. Cảm nhận học viên: quản trị trong mục "Testimonials"
8. Các danh mục bài viết: xem hình dưới
Các danh mục như: Góc tiếng Nhật, Đào tạo tiếng Nhật.. được tạo với chức năng category trong menu "Post".

Về thứ tự hiển thị như: có 2 phần, nỗi phần có 3 tab chức 3 danh mục tin tức khác nhau.

Để chỉnh sửa thứ tự của các danh mục này vào: Appearance >> Theme Option. Mặc định có tối đa 5 tab, mỗi tab có 3 danh mục tin tức.
Các tab chứ 3 ID danh mục tin tức, các ID danh mục cách nhau bằng dấu phẩu ","
9. Logo đối tác: quản lý các logo trong mục "Đối tác" (bên tay trái vùng menu quản trị)
10. Các mục còn lại như: Về chúng tôi, tin tức mới, tags, bản đồ: quản lý trong Appearance >> Widgets tìm FooterSidebar

11. Widgets còn lại: như "Trụ sở chính", "Chi nhánh": quản trí trong Footer 1 & Footer 2.

Cảm ơn duhocnhatbanvtn.com đặt niềm tin vào happiweb.net
 
Top