Website somiviet.net được thiết kế website bằng wordpress bởi happiweb.net, là website bán hàng về quần áo.

Hướng dẫn quản trị website somiviet.net1. Chỉnh sửa thông tin trên top menu: Appearance >> Widgets >> tìm ô có tên text top2. Banner slider: cập nhật trong menu Slideshow
3. Ba hình kế bên slideshow: có kích thước 310x120px, cập nhật trong Appearance >> Widgets >> Tìm các ô lần lượt là Banner1, Banner2, Banner3 (có thể sử dụng thẻ HTML)
4. Danh mục sản phẩm: cập nhật trong chức năng menu (Appearance >> menu), chọn menu Left
5. Hỗ trợ trực tuyến: cập nhật trong chức năng quản trị "Hỗ trợ trực tuyến"
6. Sản phẩm bán chạy: mặc định sẽ hiển thị 10 sản phẩm bán chạy, những sản phẩn này cho admin chọn.
7. Sản phẩm trang chủ: những sản phẩm trang chủ sẽ được hiển thị khi admin đã chọn là "nổi bật". Trong phần post sản phẩm có 3 tình trạng của sản phẩm tương ứng với 3 icon bên ngoài: 
- Sản phẩm giảm giá: 
- Sản phẩm bán chạy nhất: 
- Sản phẩm mới:

Upload nhiều hình với những sản phẩm có nhiều hình phụ. (Xem hình dưới)

 
Top