Bạn có thẻ ul và bạn muốn canh giữa ul trong thẻ div thì làm cách nào ? Việc này giống như bạn có một menu dạng ul li bạn muốn canh giữa nó trong thể div.

canh giua ul trong the div


<style type="text/css">
        #navigation {
            text-align: center;
        }
        #navigation ul {
            display: inline-block;
            margin: 0;
            padding: 0;
            /* For IE, the outcast */
            zoom:1;
            *display: inline;
        }

        #navigation li {
            float: left;
            padding: 2px 5px;
            border: 1px solid black;
        }
    </style>
    <div id="navigation">
        <ul>
            <li>Trang chủ</li>
            <li>Thiết kế website bằng wordpress</li>
            <li>Thiết kế web bán hàng bằng wordpress</li>
            <li>Liên hệ</li>
        </ul>
    </div>
 
Sau khi canh giữa được menu bạn xem định dạng lại menu cấp 1, cấp 2, cấp 3 trong bài viết sau "CSS cho menu wordpress".

Ref: http://stackoverflow.com/questions/1708054/center-ul-li-into-div

Xem thêm: thiết kế web bằng wordpressthiết kế website bất động sảndịch vụ quản trị nội dung website
 
Top