Khi thiết kế website bằng wordpress cho khách hàng, việc tùy chỉnh trên menu là rất thường xuyên. Bạn xem hình bên dưới

Thêm class First và Last trong menu như thế nào ?

Menu trong wordpress, những thẻ ul li được margin-right, do vậy menu liên hệ cũng margin-right luôn, do có menu cuối cùng không thể nào bằng mép ngoài được. Để các menu khoảng cách bằng nhau thì chúng ta cần phải làm 1 trong  2 lựa chọn sau đây, có thể bạn sẽ có cách hay hơn chúng tôi .

- Nếu margin-right: thì menu cuối cùng (menu liên hệ) thì margin-right phải bằng 0, tức là marign-right:0px;
- Nếu margin-left: thì menu đầu tiên (menu trang chủ) thì magring-left phải bằng 0, tức là margin-left:0px;

Công việc của chúng ta là phải thêm 1 class cho menu đầu tiên (chẳng hạn là first) hoặc thêm 1 class menu cuối cùng (chẳng hạn là last) rồi chỉnh css theo class đó.

Bạn xem code sau đây, công việc của nó là sẽ thêm 1 class tên là "first" vào menu đầu tiên và 1 class "last" vào menu cuối cùng.

function wpb_first_and_last_menu_class($items) {
    $items[1]->classes[] = 'first';
    $items[count($items)]->classes[] = 'last';
    return $items;
}
add_filter('wp_nav_menu_objects', 'wpb_first_and_last_menu_class');

Đoạn code trên bạn thêm trong file functions.php nhé.

Bạn chỉnh css như sau:

ul#yourmenuid > li.last {margin-right: 0px;}
ul#yourmenuid > li:first {margin-right: 0px;}


Chúc bạn thành công ! Hãy link bài viết nếu như bạn thấy hữu ích bạn nhé

 
Top