hoahongxanh.vn được thiết kế website bằng wordpress bởi happiweb.net. Là website cung cấp hoa tươi, hoa tươi ướp... Phần hướng dẫn này bắt đầu tứ trên xuống dưới, từ trái qua phải.

1. Logo: chỉnh sửa đường dẫn hình trong Appearance >> Theme Option
Hình 1

2. Link facebook: chỉnh sửa trong Appearance >> Theme Option


Hình 2

3. Hình chạy (slider): cập nhật hình trang menu "Slideshow", nhấn nút xóa hay nhấn add Image mới
4. Về chúng tôi: Hiển thị đoạn giới thiệu ngắn, có nút xem chi tiết, chỉnh sửa trong "Appreance >> Widgets >> Tìm box About us", có thể sử dụng thẻ  HTML.
5. Liên hệ: email, điện thoại, skype: xem mục 2 - hình 2
6. 4 hình nhỏ:
4 box nhỏ trên trang chủ
Hinh 3
Cập nhật hình trong Appearance >> Theme Option >> Tìm box : home clock 1-4. 4 Widgets này có thể sử dụng thẻ html. Các box khác làm tương tự, có thể sử dụng the a để khi click vào hình thì ra link.
Ví dụ: <img src="http://happiweb.net/wp-content/uploads/2014/05/cacsphotro-1389670720.png"/>

7. Bán chạy nhất xem tại: mục thứ 14.
8. Sản phẩm mới nhất: hiển thị 8 sản phẩm.
9. Footer chứa thông tin, địa chỉ công ty: cập nhật trong "Appreance >> Widgets >> Tìm box About us", tìm box Footer, có thể sử dụng thẻ HTML.
10. Page: giới thiệu, hình thức mua hàng, khách hàng cập nhật nội dung trong: Pages menu.
12. Danh mục bài viết: tư vấn, góc cuộc sống: thêm bài viết trong Post menu.
13. Hướng dẫn tạo danh mục sản phẩm: vào "Sản phẩm >> Danh mục sản phẩm", nhập tên, chọn danh mục cha. nhấn Add new
14. Hướng dẫn đăng sản phẩm mới: vào "Sản phẩm >> Sản phẩm", khi đăng 1 sản phẩm mới hình đại diện có kích thước tối thiểu: 220x200px.

Nhập sản phẩm trong admin
Hình 4
Giá bán, giá khuyến mãi: nhập số
ví dụ: sản phẩm có giá 60 ngàn thì nhập 60000. Nếu sản phẩm đó không có giảm giá thì ô khuyến mãi để trống.

Bán chạy: chọn có thì sản phẩm đó là sản phẩm bán chạy và sẽ hiện thị bến ngoài trang chủ.

15. Xem đơn đặt hàng: khi khách hàng đặt hàng thì sẽ có 1 email không báo về email quản trí của website, đồng thời các thông tin đơnn hàng sẽ được lưu trong admin giúp chủ website của thể kiểm tra dễ dàng. Click vào menu tên Hóa Đơn, nếu muốn xem chi tiết đơn hàng nhấn "views" trong danh sách các đơn hàng.

Trên đây là bài viết hướng dẫn quản trị của website hoahongxanh.vn, hy vọng quý khách hài lòng về dịch vụ của happiweb.net. Chúc quý khác thành công. 
Top