Trong thiết kế website bằng wordpress ngoài việc hiển thị hình ảnh, tiêu đề bài viết còn có mô tả ngắn the_excerpt vậy nếu nó quá dài thì bạn làm sao ?

gioi han tu trong mota - How to limit an excerpt in wordpress


the_excerpt là hàm lấy phần mô tả trong bài viết, nếu bạn không nhập nội dung trong ô excerpt của wordpress thì mặc định nó sẽ lấy 55 từ trong đoạn đầu tiên của nội dung bài viết, phần này quá dài sẽ hiện thị thêm "[...]" vào cuối đoạn.

Cách sử dụng: <?php the_excerpt(); ?>, nếu bạn muốn thêm thẻ <p></p> thì dùng get_the_excerpt().

Giới hạn từ trong mô tả the_excerpt của wordpress bạn thêm đoạn code sau vào trong file functions.php

function custom_excerpt_length( $length ) {
    return 20;

add_filter( 'excerpt_length', 'custom_excerpt_length', 999 );

20: lấy 20 từ đầu tiên, phần này bạn chỉnh cho phù hợp với theme wordpress của bạn.

Chúc bạn thành công, bài viết không có gì mới mẻ mục đích giúp bạn thao tác nhanh khi cần dùng tới.
 
Top