Website tpcom-software.com là website được thiết bằng wordpress bởi happiweb.net, là website chuyên cung cấp phần mềm và dịch vụ viết phần mềm.1. Slider trang chủ: Chọn menu left >> Slider trang chủ >> Nhấn add news để thêm mới một slide
Trong phần này, bạn chú ý
- Ô title: nhập tên của slide (chữ lớn)
- Link: Nhập link khi người dùng click nào slide
- Excerpt: Nhập mô tả cho slider

2. Phần chạy hình sản phẩm:
Những sản phẩm này admin có thể chọn để hiển thị ra trang chủ, cách làm vui lòng xem phần upload sản phẩm (xem mục 9)


3. Dịch vụ: & Tin tức: Các những bài viết được hiển thị ra trang chủ tùy admin chọn

4. Phần nhận xét: thay đổi nội dung vào appearance >> Widgets >> Tìm box "Nhận xét"

5. Sidebar: hỗ trợ & Danh sách đối các: 2 chức năng này nằm trong appearance >> Widgets >> Tìm box sidebar Left. Chú ý kích thước ảnh tối đa trong sidebae left là   width>=285 px.

Mẫu html của danh sách khách hàng:
<marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="2" height="200" scrolldelay="20" direction="up">
// Chèn hình
</marquee>


6. Footer Icon: Điều chỉnh trong lần lược các vị trí tính từ bên trái qua, trương ứng với các widgets: Footer Block1, Footer Block 2, Footer Block 3, Footer Block4. Sử dụng chức năng text trong widgets, dùng các mã HTML
7. Headline: chạy từ phải sang trái: Appearance >> Widgets >> Tìm box "Headline":
Mẫu html: sử dụng code li
<li><a href="http://happiweb.net">Thiết kế website bằng wordpress</a></li>

8. Slider các trang: Ngoài trang chủ chúng ta có thêm một slide nữa, slide này hiển thị trên cùng của các page, sản phẩm... Việc hiệu chỉnh các hình này vào: slidershow (menu left trong admin). Với các kích thước cố định: width: 953px, height: 150px.

9. Đăng sản phẩm: vào menu left >> Sản phẩm >> Add News:
- Nhập tên sản phẩm
- Link trial,  link Full, file hướng dẫn, phim hướng dẫn: nhập link đường dẫn
- Giá: nhập tùy chọn có, có thể có các dạng tham khảo sau: liên hệ, 1 triệu/ máy...
- Đặc biệt, chú ý hình: Hình sản phẩm (87x130), Hình Logo (190x32) vui lòng nhập đúng kích thước ghi trong admin, hình ảnh đại diện kích thước cố định là : 150x180 px.
- Nếu chọn nổi bật, sản phẩm sẽ thể hiện ra ngoài trang chủ (xem mục 2).

10. Hướng dẫn đăng tin tức: vào menu left >>Post >> add new:
- Nhập tiêu đề, nội dung
- Nhập mô tả sản phẩm trong box "Excerpt"
- Nếu chọn hiện trang chủ là  có, thì bài viết đó sẽ được hiển thị trên trang chủ.
- Kích thước hình đại diện tối thiểu: 212x127px.

giao dien trang san pham
Giao diện trang sản phẩm
chi tiet san pham - happiweb.net
Giao diện trang chi tiết sản phẩm
giao dien trang tin tuc - happiweb
Giao diện trang tin tức
 
Top