Website voucherdulich.com được thiết kế bằng wordpress giao diện được code tay và sử dụng một số plugin.
Các trang: giới thiệu, thông tin tiện ích, liên hệ: chỉnh sửa nội dung trong Menu left >> Page >> All page

 1. Hỗ trợ trực tuyến:  trong Menu Left >> Hỗ trợ >> Hỗ trợ. 
  - Thêm mới: Nhấn nút Add New, nhập tên, nick yahoo, nick skype.
  - Xóa: Rê vào dòng cần xóa, click chọn Trash
  - Sửa: nhấn vào tên >> Chỉnh sửa >> Nhấn Update 

 2. Tạo danh mục sản phẩm: Menu Left >> Voucher >> Danh mục sản phẩm
  - Thêm mới: nhấn add new, nhập tên, mô tả, Gallerys nhấn nút add photos (là những hình được hiển thị dưới dạng slide khi nhấn vào danh mục voucher, hình này có kích thường tối thiểu là 1000x369).

  - Hình nhỏ theo danh mục: được đặt tên hình như sau: icon-slug.png, slug được thay bằng slug tương ứng của danh mục, sau đó upload trong wp-content/themes/voucherdulich/images/
 3. Đăng sản phẩm (Voucher): Mene Left >> Voucher
  - Thêm: nhấn add new: nhập tên, chọn danh mục sản phẩm (bên phải), nhập giá, giá khuyến mãi (giá là VND). 
  Mục tiêu biểu: chọn có sẽ hiển hiện vào mục tiêu biểu trên trang chủ
  Hiện trang chủ: chọn có sẽ làm slide trên trang chủ
  Gallery: sẽ hiển thị hình slide khi nhấn vào xem chi tiết, hình có kích thước tối thiểu 1000x369
  Featured Image (bên phải): hình đại diện của bài viết
  - Sửa/xóa xem ở mục 2 phần sửa/xóa
 4. Thay đổi logo, link Facebook,Printer, Twitter, G+: Menu Left >> Appearance >> Theme Option
 5. Các trang dưới footer: Giới thiệu, hỗ trợ, thông tin tiện ích, địa chủ: Vào Menu Left >> Appearance >> Widgets. 
  Footer có 4 cột, tương ứng với các mục Footer Block 1, Footer Block 2, Footer Block 3, Footer Block 4. Kéo thả chức năng Text bên mục Available Widgets qua mục tương ứng. Nhập tile, nội dụng (chấp nhận the HTML). Xem hình dưới, nhấn Save khi hoàn thành
  Widget Footer
  Widgets
 6. Sidebar (Ở vị trí dưới các danh mục sản phẩm khi nhấn vào xem danh mục sản phẩm): Vào Menu Left >> Appearance >> Widgets >> Xem mục Sidebar Left.
 7. Một số hình ảnh
  san pham trang chủ
  Sản phẩm trang chủ (admin click chọn có trong phần hiện trang chủ)
  Vourcher tiêu biểu và danh mục sản phẩm
  Vourcher tiêu biểu và danh mục sản phẩm

  Footer
  Footer
 
Top