Thiết kế website bằng wordpress, bạn muốn tự tay tạo ra giao diện của riêng mình. Trong bài viết 1 "việc cần làm trước khi viết giao diện wordpress" chúng ta có những bước cơ bản về cấu hình wordpress.

Trong bài viết lần này happiweb và bạn sẽ đến với chủ đề những file cần thiết trong và quy cách đặt tên trong 1 giao diện wordpress.

Trong một giao diện wordpress chúng ta có các file cần thiết như sau:
1. header.php: là phần đầu của website
2. index.php : phần thân của trang chủ
3. footer.php: là phần cuối của website
4. functions.php: chứa các cấu hình của một theme
5. page.php: phần thân của một trang. ví dụ: trang liên hệ, trang giới thiệu. Nội dung chỉ có một
6. category.php: phần thân của 1 trang có nhiều nội dung. ví du: trang tin tức
7. single.php: chi tiết nội cung của phần category.php
8. style.css: chứa câu lênh css & tạo ra thông tin của một giao diện
9. sidebar.php: chứa các thành phần nằm bên trái hay phải tùy thuộc vào giao diện.


Một website thường được chia làm ba phần: phần trên (header.php), phần thân (index.php, category.php), phần dưới (footer.php).
Ví dụ: 
- Với trang chủ thì phần thân là file index.php
- Với trang liên hệ, giới thiệu: phần thân là page.php
- Với trang tin tức: phần thân là category.php
giao dien trang chu happiweb
Giao diện trang chủ có các file: header.php, index.php, footer

giao dien trang gioi thieu - happiweb
Giao diện trang giới thiệu có các file: header.php, page.php, sidebar.php, footer.php


style.css
File chứa mã css định dạng layout cho website. File style.css khai báo cho wordpress biết một số thông tin của giao diện của bạn như: tên của giao diện, URL của theme, mô tả của theme, tác giả, phiên bản.
ví dụ: bạn xem một đoạn mẫu sau
/*
Theme Name: voucherdulich.com
Theme URI: http://www.happiweb.net
Description: Giao diện Voucher du lịch
Author: Huynh Van Duoc
Version: 1.0
*/

Trong bài viết kế tiếp, chúng ta sẽ bắt tay vào code website, hẹn bạn trong bài viết kế tiếp nhé.
Nguồn: happiweb
 
Top