Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) 2014 có thể nói khá phức tạp cho những người mới bắt đầu vì vậy họ cần phải làm theo một số lời khuyên và thủ thuật về SEO tốt nhất để thúc đẩy việc tăng hạng của website trong kết quả tìm kiếm

Vì vậy, happiweb sẽ đưa ra một số mẹo và thủ thuật sơ cấp và trung cấp về SEO để cải thiện vị trí xếp hạng website của bạn

toi uu hoa cong cu tim kiem, toi uu hoa SEO


Lời khuyên và kỹ thuật phân tích từ khóa

Dưới đây là một số cách giúp việc phân tích từ khóa trở nên hiệu quả
- Sử dụng Google Keyword Planner
- Tìm từ khóa ít cạnh tranh
- Chọn cụm từ khóa
- Chọn từ khóa địa phương

Google Keyword Planner

Là công cụ SEO miễn phí được cung cấp bởi google và nó giúp kiểm tra số lượng tìm kiếm của từ khóa cũng như những từ khóa gợi ý

Từ khóa ít cạnh tranh

điều này là một phần quan trọng trong SEO, hãy bắt đầu bằng những từ khóa phụ một khi bạn đã mạnh thì bạn có thể làm được tất cả.

Chọn cụm từ khóa:

Thay vì chọn một từ khóa duy nhất hãy chọn một cụm từ khóa giúp bạn có cơ hội tốt nhất trong việc xếp hạng, chọn cụm tứ khóa tốt hơn các từ khóa.

Lời khuyên tốt ưu trên trang (On-page)

- Mô tả website thú vị cho  người đọc
- Nội dung chất lượng
- Tiêu đề ngắn gọn, cô đọng
- Tối ưu hóa thẻ Meta Description
- Mật độ từ khóa vừa phải
- URL thân thiện
- Từ khóa trong đoạn đầu tiên của bài viết
- Sử dụng các thẻ tiêu đề: h1-h6
- Nhấn mạnh từ khóa
- Tối ưu hóa hình ảnh (kích thước, alt, tên hình)

Nội dung chất lượng

Không sao chép toàn bộ nội dung từ các website khác. Google có con mắt rất tốt để kiểm tra xem những nội dung trùng lặp, tránh nhồi nhét từ khóa và những thủ thuật SEO mũ đen khác

Tiêu đề ngắn gọn, cô đọng

Những tứ khóa chính phải có mặt trong tiêu đề, chiều dài tốt nhất từ 40-65 ký tự.

Tối ưu hóa thẻ Meta Description

Thẻ Meta Description nội dung hấp dẫn, cô đọng chiều dài tốt đa 156 ký tự

Mật độ từ khóa vừa phải

Duy tri mật độ từ khóa vừa phải để tránh thuận toán của google

URL thân thiện

URL của nội dung phải có ý nghĩa với bài viết, URL chứa từ khóa


Từ khóa trong đoạn đầu tiên của bài viết

Sử dụng tứ khóa trong đoạn đầu tiên của bài viết để bộ máy tìm kiếm biết nội dung của bài viết này nói tới vấn đề gì.

Sử dụng thẻ tiêu đề

Sử dụng thẻ h1,h2,h3,... để làm cho bài viết dễ đọc

Nhấn mạnh từ khóa

Nêu bật những từ khóa với các thẻ mạnh, việc này có tác dụng nhấn mạnh với người đọc cũng như nhấn mạnh trong SEO

Tối ưu hóa hình ảnh

Một hình ảnh giải thích tốt hơn so với nội dung text, thêm alt một cách thích hợp, chứa từ khóaLời khuyên cải thiện Off Pape

- Sử dụng mạng xã hội
- Chất lượng link liên kết

Sử dụng mạng xã hội

Sử dụng mạng xã hội để truyền thông sẽ không có giá trị trong backlink nhưng nó sẽ là sức mạnh to lớn việc tăng traffic cho website rất lớn

Chất lượng liên kết

Không xây dựng liên kết của bạn quá nhanh. Bài viết của bạn tốt và thú vị tự động sẽ có những backlink trỏ về.

Việc đầu tiên trong SEO, bạn cần làm cho website của bạn tốt về nội dung cho người đọc và tốt cho google đọc, trong bài viết HAPPIWEB sẽ đưa ra một số mẹo và thủ thuật trong SEO 2014


 
Top