Skype là một công cũ hữu ích mà ai cũng biết, đó cũng là một công cụ đa số chủ website muốn gắn nó vào website của mình ngoài yahoo, skype cũng là một công cụ hỗ trợ trực tuyến tuyệt vời.

Đối với người phát triển website có thể có nhiều cách khác nhau để gắn vào website của mình, nhưng đa phần họ đều gặp một số trục trặc như:

Đã gắn code vào website, đã bật skype, biểu tượng thì đã sáng nhưng khi tắt website thì biểu tượng vẫn không sáng

Hoặc đã bật skype nhưng biểu tượng lại không sáng, và đây là kết quả của 1 bạn đã khám phá ra

Việc này đảm bảo 100% đúng: bạn tắt skype thì biểu tượng cũng tắt luôn và ngược.

Việc cần làm khá đơn gian:
- Chèn đoạn code sau:
// Đoạn 1
<script type="text/javascript" src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/js/skypeCheck.js"></script>// Đoạn 2
function getSkypeStatus(skypeId,iconType,skypeEvent,name,statusShowId){
     var image = new Image()
     $(image).attr('src','http://mystatus.skype.com/'+iconType+'/'+skypeId);
     var src = $(image).attr('src');
     var html = '<a href="skype:'+skypeId+'?'+skypeEvent+'" onclick="return skypeCheck();">
      <img          src="'+src+'" border="0"></a>' +name;
      $('#'+statusShowId).append(html);
}

// Đoạn 3
<div id="show_status_8"></div>


// Đoạn 4
<script>
$(function() {
getSkypeStatus('duocwebsite','smallicon','chat','thiết kế website bằng wordpress','show_status_8');
});
</script>

Chú thích: 
Đoạn 1: Là 1 file js, bạn chèn vào thẻ <head> của website
Đoạn 2: Là một hàm hiển thị biểu tượng và tên với các tham số
Đoạn 3: Nơi hiển thị biểu tượng skype
Đoạn 4: Là gọi hàm ở đoạn 2, bao gồm có 5 tham số:
- Tham số 1: tên skype của bạn hay ID skype
- Tham số 2: biểu tượng icon của skype, có nhiều loại lớn nhỏ khác nhau
- Tham số 3: chat/call
- Tham số 4: tên hiển thị
- Tham số 5: hiển thị nơi có tên id là id truyền vào

Và hết, chúc bạn thành công và không mất nhiều thời gian như tôi. 
 
Top